2v2 m. to omvendte mål

10 - 15 min. total
intervaller á min
8 - 12 spillere
grupper á spillere
7 - 12
-
bolde, 4 toppe
veste

12 x 20-25 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner spilforståelse i 2v2 situationer. Der laves en firkant på ca. 12 x 20 meter med to 3-mands placeret omvendt, så de står med 'ryggen' til hinanden med 2-3 meters afstand. Firkantens størrelse afhænger af spillernes alder og niveau. Spillerne fordeles på alle sider af firkanten, så de to angribere står på siderne overfor hinanden mellem de to mål, og forsvarerne står på de to andre sider overfor hinanden. Man er altså sammen med spilleren på den modsatte side. Den ene angriber server bolden på tværs af banen til den anden angriber. Angriberne skal forsøge at score i et af de to mål. Forsvarerne må først løbe ind på banen, idet serven bliver spillet. Hvis forsvarerne får fat i bolden, kan de også score i målene. Husk at bytte forsvarere og angribere undervejs. 

Fokuspunkter

 • Angriber skal orientere sig inden boldmodtagelse, se hvor presset kommer fra
 • Boldholder skal vurdere, om han/hun skal spille bolden eller drible
 • Angriberne skal lave hurtigt genpres ved boldtab
 • Bevægelse for boldholder, gøre sig spilbar
 • Forsvarerne skal sprinte i pres
 • Forsvarerne skal sænke tyngdepunktet, når han/hun er tæt på boldholder, så han/hun hurtigere kan skifte retning

Differentiering

 • + Gøre banen mindre
 • + Serven til angriber kommer hoppende eller i luften
 • + Tidsbegrænsning, så angriberne skal søge scoring hurtigt
 • ----------
 • - Gøre banen større
 • - Forsvarerne må først løbe ind på banen, idet angriberen modtager serven
 • - Serveren må også starte med at drible, ingen serv
 • - Større mål, eksempelvis 5-mands mål
3. Spilforståelse

© Copyright KB 2012