1v1 ruder

10 - 15 min. total
intervaller á min
8 - 12 spillere
grupper á spillere
7 - 12
-
bolde, 8 toppe
veste

15 x 20-25 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner driblinger og finter i 1v1 situationer. Der laves en firkant på ca. 15 x 20 meter med fire 3-mands mål. To mål placeres overfor hinanden på hver de to længste sider. Størrelsen af firkanten afhænger af spillernes alder og niveau. Der laves scoringszoner på 1½-2 meter ved målene i begge ender. Spillerne fordeles i 4 og placeres midt på alle fire sider af firkanten. Spillerne placeret på siderne mellem målene er forsvarere og har bolde, mens spillerne på de to sidelinjer er angribere. Begge forsvarere server samtidig en bold til angriberen til højre, og efterfølgende forsvares mod angriberen til venstre. Der spilles derefter 1v1 i hver sin retning, så den ene angriber skal forsøge at score i et af de to mål i den ene ende, og den anden angriber skal forsøge at score i et af de to mål i modsatte ende. Dog skal bolden ind i scoringszonen, før der må afsluttes. Hvis en eller begge forsvarere erobrer bolden, kan de score i angriberens to mål i modsatte ende. 

Fokuspunkter

 • Angriber skal arbejde med at lave temposkift forbi forsvarerne, gerne med retningsskift
 • Angriber skal arbejde med at kunne drible begge veje forbi forsvarerne
 • Angriber skal lave genpres ved boldtab
 • Forsvarer skal sprinte i pres
 • Forsvarer skal hele tiden holde blikket på bold og angriber
 • Forsvarer skal sænke tyngdepunktet, når han/hun er tæt på boldholder, så han/hun hurtigere kan skifte retning

Differentiering

 • + Gøre banen mindre
 • + Serven kommer hoppende eller i luften
 • + Tidsbegrænsning, så angriberne skal søge scoring hurtigt
 • ----------
 • - Gøre banen større
 • - Ingen scoringszoner
 • - Serveren må også starte med at drible, ingen serv
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012